Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat tartalma
 
Adat helye Adat feltöltésének jellege Megőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja,
Honlap/kapcsolat
http://soson.hu/kapcsolat
A változásokat követően azonnal frissítve Az előző állapot törlendő
2.A Soroksári Nonprofit Kft. szervezeti felépítése Honlap/közérdekű adatok http://soson.hu/kozzetetel A változásokat követően azonnal frissítve / közhasznúsági jelentés évente feltöltve Az előző állapot törlendő
3.A Soroksári Nonprofit Kft. vezetőjének és a felügyelő bizottság tagjainak neve és
elérhetősége
Honlap/közérdekű adatok http://soson.hu/kozzetetel A változásokat követően azonnal frissítve Az előző állapot törlendő
4.A Soroksári Nonprofit Kft. vezetőjének és a felügyelő bizottság tagjainak díjazása Honlap/kapcsolat http://soson.hu/kozzetetel A változásokat követően azonnal frissítve Az előző állapot törlendő
5.A Soroksári Nonprofit Kft. illetékes ügyfélkapcsolati vezetőjének neve, ügyfélfogadási rend Honlap/közérdekű adatok http://soson.hu/kozzetetel A változásokat követően azonnal frissítve Az előző állapot törlendő
A 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében szereplő általános közzétételi lista „I. Szervezeti, személyzeti adatok” bekezdés 5-11. pontjai a Soroksári Nonprofit Kft. tevékenységére nem vonatkoztathatóak.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat tartalma
 
Adat helye Adat feltöltésének jellege Megőrzés

1.A Soroksári Nonprofit Kft. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó
szervezeti és működési szabályzat, valamint az adatvédelmi szabályzat hatályos és teljes szövege

Honlap/közérdekű adatok
(http://soson.hu/kozzetetel)
A változásokat követően azonnal frissítve Az előző
állapot 1 évig
archívumban
tartásával
2.A Soroksári Nonprofit Kft-nél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai
Honlap/közérdekű adatok
(http://soson.hu/kozzetetel)
A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul
Az előző
állapot 1 évig
archívumban
tartásával
3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,
az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Honlap/közérdekű adatok
(http://soson.hu/kozzetetel)
Negyedévente Az előző
állapot
törlendő
4.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás
Soroksári Nonprofit Kft-re vonatkozó adatai
http://www.ksh.hu/ Negyedévente Az előző
állapot 1 évig
archívumban
tartásával
A 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében szereplő általános közzétételi lista „II.
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” bekezdés 2-11.,14.,16-23. pontjai a
Soroksári Nonprofit Kft. tevékenységére nem vonatkoztathatóak.

III. Gazdálkodási adatok

Adat tartalma
 
Adat helye Adat feltöltésének jellege Megőrzés
1.A Soroksári Nonprofit Kft számviteli törvény szerint beszámolója és éves közhasznúsági jelentése. Honlap/közérdekű adatok
(http://soson.hu/kozzetetel)
Az elfogadást követően azonnal feltöltve A közzétételt követő 10 évig
2.A Soroksári Nonprofit Kft-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezető munkabére, juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Honlap/közérdekű adatok
(http://soson.hu/kozzetetel)
Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.A Soroksári Nonprofit Kft. gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai. Honlap/közérdekű adatok
(http://soson.hu/kozzetetel)
Döntés után legkésőbb 60 nappal A közzétételt követő 5 évig
A 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében szereplő általános közzétételi lista „III. Gazdálkodási adatok” bekezdés 2-11.,14.,16-23. pontjai a Soroksári Nonprofit Kft. tevékenységére nem vonatkoztathatóak.